Juniorenenhoek

Atletiek instructie

Hier vinden jullie filmpjes en tips over de diverse atletiektechnieken. Lees de beschrijvingen goed en bestudeer de filmpjes. Je kan er heel veel van leren.

Hoogspringen


Bij hoogspringen is het ritme van groot belang. Begin je aanloop rustig met sterke knieinzet, maak een bochtje naar de afzet toe. De laatste drie passen versnel je. Spring terwijl je je rechter arm opzwaait, maak je rug hol en gooi tenslotte je onderbenen op. Je landt op je schouders. In bijgevoegd filmpje zie je goed hoe het moet. Let ook eens op schaarsprong in het begin. Deze sprong is als training heel belangrijk, omdat hij eenvoudig is en je daarmee veel sprongvermogen kan ontwikkelen.Verspringen


Bij verspringen moet je zorgen een zo groot mogelijke snelheid te hebben bij de afzet. Begin rustig met je aanloop en versnel zodat je snelheid maximaal is bij de afzetbalk. Je moet natuurlijk proberen zo goed mogelijk uit te komen en dan nog met je beste afzetbeen. Dat kan je alleen goed leren door heel veel te oefenen. Bij de laatste drie passen breng je je bovenlichaam iets naar achteren zodat je goed kan springen. Als je voorover blijft zoals bij hardlopen kan je nooit goed springen. Bij de afzet moet je vooral proberen om hoog(!) te springen. Door je snelheid kom je ver, door hoog te springen blijf je zo lang mogelijk in de lucht. Zo kom je het verst. Je brengt in de lucht beide benen naar voren en landt op twee voeten. Je probeert nu je lichaam naast en over je voeten te brengen, zodat je voeten de achterste afdruk in het zand zijn.Kogelstoten


Er zijn drie technieken bij kogelstoten die je kan toepassen. Vanuit stand, aanschuiven, roteren. Om goed te leren stoten moet je eerst goed vanuit stand kunnen stoten. Pas daarna kan je proberen aan te schuiven. De rotatietechniek wordt zelden gebruikt en is zeker voor pupillen ongeschikt. Stoten doe je niet zoals je zou denken met je arm, maar vooral met je benen. In je benen zit de meeste kracht en die moet je gebruiken. Leg eerst de kogel op je vingers met je arm helemaal omhoog gestoken. Je buigt dan je arm en legt de kogel in je nek. Je elleboog gaat nu vanzelf naar achteren. Hand en onderarm zitten achter de kogel, in een lijn met de richting waar je op wilt gooien. Je buigt nu je linker been (als je rechts bent) een beetje en brengt je gewicht naar achteren op dat been. Nu strek je je been en draait eerst je heupen, dan je schouders en tenslotte stoot je de kogel met je arm weg. Je kan alleen ver stoten als alle spieren in je lichaam meedoen en dan nog op het juiste moment. Dat kan je alleen leren door heel veel te oefenen.
Als je aardig kan stoten vanuit stand kan je proberen aan te schuiven. Hierdoor maak je voor het stoten nog wat snelheid met je lichaam, waardoor de kogel verder kan komen. Maar dat werkt alleen als je worp vanuit stand goed is. Kan je nog niet goed uit stand stoten, dan zal door het aanschuiven het stoten alleen maar slechter worden en kom je zelfs minder ver.Starten vanuit startblokken


Bij de korte loopafstanden tot 400 meter wordt gestart met startblokken. Je moet van jezelf weten welk been je het lieftst voor hebt bij het starten. Je stelt het startblok in met "twee voetjes" vanaf startlijn naar het voorste blok en "drie voetjes" naar het achterste blok. Bij het commando "op uw plaatsen" van de starter zet je je voeten tegen het startblok. Een knie moet op de grond gezet worden. Je vingers zet je tegen de startlijn aan. Bij het commando "klaar" gaan je billen omhoog. Je armen zijn dan verticaal en je gewicht zit tussen je handen. Je valt bijna naar voren. Je hoofd is ontspannen en je kijkt vlak voor je, dus niet naar de finish kijken. Als je het startschot hoort, komt je bovenlichaam omhoog en je trapt zo hard je kan tegen het startblok aan. Bij de eerste passen blijft je bovenlichaam nog wat laag en bij elke pas komt het steeds iets hoger. Gebruik bij het lopen vooral je armen heel goed. Lopen doe je ook met je armen!Sprinttrainingen


Met dank aan Ruud Scholten (sprinttrainer en oud-lid van A.V.Oss'78) kan je in dit document diverse filmpjes vinden over sprinttrainingen.